Roll of Honour

 

Year Name Board Rank %age School %
2018 Karthik Raamakrishna 96.60% 100%
2017 Aman Singh 96.80% 100%
2016 Trevin D’Souza and Venkatesh Shenoy 94.08% 100%
2015 SAFAL DHAWANKAR 96.00% 100%
2014 KEWAL GALA 95.40% 100%
2013 NEEIL JAIN 96.55% 100%
2012 KANNAN KARTHIK 94.73% 100%
2011 VORA AATMAN 95.82% 100%
2010 NAGAR KAUSTUBH 98.55% 99.68%
2009 VORA MEET 93.85% 100%
2009 KORE AMOD 93.85% 100%
2008 D’CRUZ ROHAN 92.62% 100%
2008 DOSHI YOHAN 92.77% 100%
2007 CHARI SRIRAM 92.31% 100%
2006 GOSAR PRATIK 91.20%
2005 WAGHDARE PUSHKAR 91.87%
2004 BHUTA MAUNIL RANK 10TH 93.07%
2003 IYER GANESH 92.13%
2002 DUTT ABHISHEK 89.47%
2001 SHAUNAK VORA 90.40%
2000 GANESHAN NEELAKANTAN 89.20%
1999 DINESH RAJIV RANK 19TH 91.20%
1998 DYLAN D’SILVA 89.47%
1997 DEY RITWIK 87.33%
1996 BALAJI PARATHASARATHY RANK 16TH 90.43%
1995 COLACO CLINTION RANK 16TH 92.43%
1994 RAMCHANDRA ROHIT 91.43%
1993 NIRAV CHOKSI 90.86%
1992 SRIVASAN ROHIT 91.71%
1991 BHINDE JAVIN RANK 19TH 92.00%
1990 RELE ABHIJIT RANK 9 93.00%
1989 SHENOY PUSHKARAJ 89.71%
1988 SHAH RADYUT RANK 18TH 91.43%
1987 KAMATH ARVIND 88.86%
1986 GOPAL KRISHNA SHANKAR 88.57%
1985 KHANOLKAR VIDESH RANK 24TH 89.57%
1985 BHULESKAR ROHIT RANK 24TH 89.57%
1985 RAMASUBRAMANI HARIHARAN RANK 23RD 89.71%
1985 PARVATHANATHAN SUBRAMANYAN RANK 17TH 90.57%
1985 HARIKRISHNAN ANAND RANK 17TH 90.57%
1984 UPADHYAYA AASHEESH RAM 89.71%
1983 COLACO ZIEGLER 84.29%
1982 GOGTAY JAIDEEP ASHOK 85.43%
1981 RAJSINGH DURGESH K. 86.29%
1980 RAMASWAMI SESHAN 86.14%
1979 AVINASH GUPTA RANK 18TH 88.71%
1978 DEB SANDIPAN SCIENCE 147/150
1977 BHATTACHARYA SATYAJIT 83.71%
1976 RAO MURLIDHAR 85.00%
1976 SAUMIL MERCHANT NALIN 77.86%
1975 JAIN VINAY KUMAR 80.71%
1974 DEEDHAR SHIRISH 81.29%
1973 PARTHASARATHI SURESH 77.00%
1972 BHANDARI MANGAL RANK 14TH 83.00%
1971 SANT DEEPAK 85.43%
1970 RANCHANDRA R. 79.71%
1969 KASI SRINIVAS 80.29%
1968 CHAANCHLANI RAMESH G. 77.86%
1967 GUPTA RAMESH 79.29%
1966 CHUGHA ASHOK KUMAR 75.86%
1965 ATHLEKAR VASANT R. MATHEMATICS 100/100
1965 JOAQUIM L. NORONHA 77.86%
1964 TRICHUR SWAMINATHAN MATHEMATICS 100/100
1964 HARISHCHANDRA P. MATHEMATICS 100/100
1964 AKHIL PRAKASH MATHEMATICS 100/100
1964 K. JACOB KOSHY MATHEMATICS 100/100
1963 G. CHANDRAKANT MATHEMATICS 100/100
1963 RANA SHAMSHER MATHEMATICS 100/100
1963 RANGARI ASHOK LATIN 84/100
1962 PAI GOPINATH MATHEMATICS 100/100
1963 MEHROTRA VIRENDRA RANK 27TH 81.75%
1961 ASHOK RAJPAL MATHEMATICS 100/100
1961 DHILLON H. SINGH MATHEMATICS 100/100
1961 NACHANE D. MADHUKAR RANK 13TH 82.13%
1960 AYYAGARI S. VENKATACHALAM RANK 1ST 69.00%
1959 SALDANHA C. CONRAD FRENCH 95/100
1958 VIEGAS BONIACE LAWRENCE LATIN 89/100
1958 PAES DESMOND ARTHUR ENGLISH 80/100
1958 SALDANHA CHRYSANTHUS ENGLISH 83/100
1957 AYER THIAGAMAJAH VENBU MATHEMATICS 100/100
1957 CHAWLA BALDEV GOPALDAS MATHEMATICS 100/100
1957 RAIKAR MANOHAR AMRUT MATHEMATICS 100/100
1957 RAO HIRANYA SUBBARAO MATHEMATICS 100/100
1957 GHARSE SUNIL MATHEMATICS 100/100
1956 KOTHARI K. R. RANK 15TH 66.13%
1955 PINTO FRANCIS JOSEPH ENGLISH 85/100
1954 MATHIAS PEREIRA JOHN LATIN 76/100