Roll of Honour

Year Name Board Rank %age School %
2019 Master Krish Dhawani and Master Atharva Wadekar    95.60% 100%
2018 Karthik Raamakrishna   96.60% 100%
2017 Aman Singh   96.80% 100%
2016 Trevin D’Souza and Venkatesh Shenoy   94.08% 100%
2015 SAFAL DHAWANKAR   96.00% 100%
2014 KEWAL GALA   95.40% 100%
2013 NEEIL JAIN   96.55% 100%
2012 KANNAN KARTHIK   94.73% 100%
2011 VORA AATMAN   95.82% 100%
2010 NAGAR KAUSTUBH   98.55% 99.68%
2009 VORA MEET   93.85% 100%
2009 KORE AMOD   93.85% 100%
2008 D’CRUZ ROHAN   92.62% 100%
2008 DOSHI YOHAN   92.77% 100%
2007 CHARI SRIRAM   92.31% 100%
2006 GOSAR PRATIK   91.20%  
2005 WAGHDARE PUSHKAR   91.87%  
2004 BHUTA MAUNIL RANK 10TH 93.07%  
2003 IYER GANESH   92.13%  
2002 DUTT ABHISHEK   89.47%  
2001 SHAUNAK VORA   90.40%  
2000 GANESHAN NEELAKANTAN   89.20%  
1999 DINESH RAJIV RANK 19TH 91.20%  
1998 DYLAN D’SILVA   89.47%  
1997 DEY RITWIK   87.33%  
1996 BALAJI PARATHASARATHY RANK 16TH 90.43%  
1995 COLACO CLINTION RANK 16TH 92.43%  
1994 RAMCHANDRA ROHIT   91.43%  
1993 NIRAV CHOKSI   90.86%  
1992 SRIVASAN ROHIT   91.71%  
1991 BHINDE JAVIN RANK 19TH 92.00%  
1990 RELE ABHIJIT RANK 9 93.00%  
1989 SHENOY PUSHKARAJ   89.71%  
1988 SHAH RADYUT RANK 18TH 91.43%  
1987 KAMATH ARVIND   88.86%  
1986 GOPAL KRISHNA SHANKAR   88.57%  
1985 KHANOLKAR VIDESH RANK 24TH 89.57%  
1985 BHULESKAR ROHIT RANK 24TH 89.57%  
1985 RAMASUBRAMANI HARIHARAN RANK 23RD 89.71%  
1985 PARVATHANATHAN SUBRAMANYAN RANK 17TH 90.57%  
1985 HARIKRISHNAN ANAND RANK 17TH 90.57%  
1984 UPADHYAYA AASHEESH RAM   89.71%  
1983 COLACO ZIEGLER   84.29%  
1982 GOGTAY JAIDEEP ASHOK   85.43%  
1981 RAJSINGH DURGESH K.   86.29%  
1980 RAMASWAMI SESHAN   86.14%  
1979 AVINASH GUPTA RANK 18TH 88.71%  
1978 DEB SANDIPAN SCIENCE 147/150  
1977 BHATTACHARYA SATYAJIT   83.71%  
1976 RAO MURLIDHAR   85.00%  
1976 SAUMIL MERCHANT NALIN   77.86%  
1975 JAIN VINAY KUMAR   80.71%  
1974 DEEDHAR SHIRISH   81.29%  
1973 PARTHASARATHI SURESH   77.00%  
1972 BHANDARI MANGAL RANK 14TH 83.00%  
1971 SANT DEEPAK   85.43%  
1970 RANCHANDRA R.   79.71%  
1969 KASI SRINIVAS   80.29%  
1968 CHAANCHLANI RAMESH G.   77.86%  
1967 GUPTA RAMESH   79.29%  
1966 CHUGHA ASHOK KUMAR   75.86%  
1965 ATHLEKAR VASANT R. MATHEMATICS 100/100  
1965 JOAQUIM L. NORONHA   77.86%  
1964 TRICHUR SWAMINATHAN MATHEMATICS 100/100  
1964 HARISHCHANDRA P. MATHEMATICS 100/100  
1964 AKHIL PRAKASH MATHEMATICS 100/100  
1964 K. JACOB KOSHY MATHEMATICS 100/100  
1963 G. CHANDRAKANT MATHEMATICS 100/100  
1963 RANA SHAMSHER MATHEMATICS 100/100  
1963 RANGARI ASHOK LATIN 84/100  
1962 PAI GOPINATH MATHEMATICS 100/100  
1963 MEHROTRA VIRENDRA RANK 27TH 81.75%  
1961 ASHOK RAJPAL MATHEMATICS 100/100  
1961 DHILLON H. SINGH MATHEMATICS 100/100  
1961 NACHANE D. MADHUKAR RANK 13TH 82.13%  
1960 AYYAGARI S. VENKATACHALAM RANK 1ST 69.00%  
1959 SALDANHA C. CONRAD FRENCH 95/100  
1958 VIEGAS BONIACE LAWRENCE LATIN 89/100  
1958 PAES DESMOND ARTHUR ENGLISH 80/100  
1958 SALDANHA CHRYSANTHUS ENGLISH 83/100  
1957 AYER THIAGAMAJAH VENBU MATHEMATICS 100/100  
1957 CHAWLA BALDEV GOPALDAS MATHEMATICS 100/100  
1957 RAIKAR MANOHAR AMRUT MATHEMATICS 100/100  
1957 RAO HIRANYA SUBBARAO MATHEMATICS 100/100  
1957 GHARSE SUNIL MATHEMATICS 100/100  
1956 KOTHARI K. R. RANK 15TH 66.13%  
1955 PINTO FRANCIS JOSEPH ENGLISH 85/100  
1954 MATHIAS PEREIRA JOHN LATIN 76/100  

 

 

 

Powered by Intellischools